O firmie

Nasza firma z powodzeniem już od wielu lat oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi, w zakresie których znajduje się zarówno projektowanie, jak i produkcja oraz montaż. Proponujemy przemysłowe zbiorniki magazynowe i procesowe z tworzyw sztucznych, które są gwarancją bezpieczeństwa i funkcjonalności. Poza tym wykonujemy technologiczne sieci rurociągów, a także zajmujemy się instalacjami dla przemysłu chemicznego. Nasze usługi realizujemy również na stacjach uzdatniania wody.


W ramach tworzonych przez nas instalacji jesteśmy w stanie wykonać:

  • systemy wentylacyjne,
  • odpylanie mediów żrących i trujących.

Firma Lech-Plast jako producent zbiorników magazynowo-procesowych z tworzyw, która oferuje usługi wykonywane kompleksowo – od projektowania po montaż – dzięki swojemu profesjonalizmowi zyskała certyfikat Rzetelna Firma. Wierzymy, że jest to dowodem wysokiej jakości naszych usług.


Zapraszamy również do zapoznania się z udostępnianym poniżej dokumentem, który dowodzi posiadanych przez nas specjalistycznych uprawnień.


  Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego 
  Polityka Jakości i Środowiska 

LECH-PLAST sp. z o.o.
ul.Bielika 18 ; 44-114 Gliwice

biuro: ul. Polska 4; 47-143 Zimna Wódka

NIP: 6312548283 , Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS:0000885524
Kapitał zakładowy: 400.000,00 zł.

tel/fax: 32/ 459 80 53
informacja techniczna:
tel.: 604 826 202
e-mail: biuro@lech-plast.com.pl