Zbiornik magazynowy z podwójną ścianką
typ Z-DP-PS (W)

Postać konstrukcyjna
Zbiornik okrągły, bezciśnieniowy, stojący. Pojemność nominalna w zakresie V=0,25÷ 20m3(średnica zbiornika Dmax=3000 mm), wykonany z polietylenu PE lub polipropylenu PP. Zbiornik jest wstawiony do zbiornika wychwytującego, który stanowi zabezpieczenie na wypadek rozszczelnienia zbiornika. Wszystkie króćce ulokowano w pokrywie. Zbiornik jest projektowany z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa S>2 oraz żywotności 10 do 50 lat.

Zastosowanie
Zbiornik jest głównie przeznaczony do magazynowania mediów żrących lub trujących (kwasy, ługi i inne).

Wyposażenie zbiornika
Zbiornik może być wyposażony w szereg urządzeń umożliwiających jego bezpieczne użytkowanie i pracę w ruchu automatycznym:
  • pomiar poziomu (poziomowskaz pływakowy, sondy pomiarowe)
  • sygnalizacja wycieku
  • pompy dozujące
  • pomiar przepływu
  • zawory regulacyjne, odcinające
  • inne urządzenia według potrzeb

Zbiornik magazynowy z podwójną ścianką - schemat

Schemat zbiornika

K1- właz DN 500/DN 600 lub dla małych zbiorników wyczystka DN 300 kołnierz + uszczelka + płyta zaślepiająca
K2- wlew-tuleja kołnierzowa + kołnierz luźny, średnica od DN 20
K3- odpowietrzenie
K4- króciec ssawny-dwuzłączka i zawór zwrotny, średnica do DN 50
K5- poziomowskaz pływakowy

LECH-PLAST sp. z o.o.
ul.Bielika 18 ; 44-114 Gliwice
biuro: ul. Toszecka 101/321, 44-100 Gliwice

NIP: 6312548283 , Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS:0000885524
Kapitał zakładowy: 400.000,00 zł.

tel/fax: 32/ 459 80 53
informacja techniczna: 604 826 202
e-mail: biuro@lech-plast.com.pl