Prostokątne zbiorniki magazynowo-procesowe


Postać konstrukcyjna


Zbiorniki prostokątne, bezciśnieniowe, wykonane z polietylenu PE, polipropylenu PP, polichlorku winylu PVC lub innych tworzyw termoplastycznych.
Tworzywa termoplastyczne mają bardzo niewielką sztywność w porównaniu do stali. W związku z tym celowe jest stosowanie usztywnień ścian zbiorników za pomocą specjalnych wzmocnień i konstrukcji usztywniających. Konstrukcje usztywniające mogą być wykonane z wykorzystaniem profili stalowych, laminatu poliestrowo-szklanego lub materiału identycznego z rodzimym. W zależności od wymiarów zbiornika dobiera się odpowiedni typ wzmocnień.
W zależności od potrzeby zbiornik może mieć pokrywę.
Zbiornik jest projektowany z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa S>1,3.
Konstrukcja zbiornika umożliwia zamontowanie mieszadła.

Zastosowanie


Zbiornik magazynowo-procesowy.

Wyposażenie zbiornikaZbiornik może być wyposażony w szereg urządzeń umożliwiających jego bezpieczne użytkowanie i pracę w ruchu automatycznym:

  • mieszadło
  • pomiar poziomu (poziomowskaz pływakowy, sondy pomiarowe)
  • sygnalizacja wycieku
  • pompy dozujące
  • pomiar przepływu
  • zawory regulacyjne, odcinające
  • inne urządzenia według potrzeb

Prostokątne zbiorniki magazynowo-procesowe - schemat


W zbiorniku mogą być zabudowane króćce: wlewowe, odpowietrzające, ssania, spustowe, włazy, klapy rewizyjno-zasypowe i inne według zapotrzebowania.
 


LECH-PLAST sp. z o.o.
ul.Bielika 18 ; 44-114 Gliwice

biuro: ul. Polska 4; 47-143 Zimna Wódka

NIP: 6312548283 , Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS:0000885524
Kapitał zakładowy: 400.000,00 zł.

tel/fax: 32/ 459 80 53
informacja techniczna:
tel.: 604 826 202
e-mail: biuro@lech-plast.com.pl