Dofinansowanie projektu z funduszy UE

nazwa beneficjenta:
LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA,

tytuł projektu:

"Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych."

cele projektu i planowane efekty:

"Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w zakresie wytwarzania zbiorników magazynowo-procesowych i aparatów technologicznych. Ponadto zostanie zaoferowana innowacyjna usługa: system sterowania instalacjami zbiornikowymi w technologii Wi Fi. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, rozszerzenie a zarazem ulepszenie jakości oferowanych produktów wzmocni pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Tym samym zostanie pobudzona aktywność gospodarcza na terenie województwa śląskiego. Zakup maszyny do spawania tworzyw sztucznych zintegrowanej z systemem zarządzania wpisuje się w gałąź regionalnej strategii innowacji: TIK. Projekt ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym."

wartość projektu: 453 100,00 PLN,

dofinansowanie projektu z UE: 200 745,00 PLN.
 
projekt strony - WEBmaster   
LECH-PLAST spółka jawna
biuro:
Gliwice ul. Toszecka 101/321
tel/fax: 32/ 230 59 71
infor. techn.: 604 826 202